Program Czyste Powietrze to projekt, który wszedł w życie we wrześniu 2018 roku. Celem przedsięwzięcia jest wymiana starych kotłów, czyli tak zwanych “kopciuchów”. Aby pomóc osobom mniej zamożnym, umożliwione zostało skorzystanie z dotacji, na które rząd chce przeznaczyć łącznie 103 mld złotych. W tym roku ruszyła trzecia część programu. Sprawdź, jakie są nowe zasady ubiegania się o dofinansowanie do zakupu pompy ciepła dla Twojego domu.

Zmiany w Programie Czyste Powietrze

Od 25 stycznia 2022 roku zostały wprowadzone zmiany, dzięki którym będzie można wesprzeć osoby o niskich dochodach w wymianie przestarzałego kotła. Maksymalna kwota dotacji to aż 69 000 zł. Dofinansowanie należy się osobom, które:

  • osiągają dochód do 900 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym,
  • mieszkają samotnie, a ich dochód nie przekracza 1260 zł.

Dofinansowanie nie wyklucza osób osiągających wyższe dochody. Dotacja podstawowa do 30 000 zł jest przewidziana dla tych, których dochód roczny nie przekracza 100 000 zł. Osoby o miesięcznym wynagrodzeniu do 1564 zł/os. w gospodarstwie wieloosobowym oraz do 2189 zł/os. w gospodarstwie jednoosobowym mogą liczyć na dotację w wysokości nawet 37 000 zł.

Połączenie Czystego Powietrza z innymi programami

Program wprowadza możliwość połączenia dotacji w ramach Czystego Powietrza z gminnymi programami parasolowymi. Osoby wykazujące najniższe dochody, poza podwyższonym dofinansowaniem w programie „Czyste Powietrze”, mogą również ubiegać się o przyznanie dodatku osłonowego do kosztów energii, gazu oraz żywności. Dodatek jest wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Zakup pompy ciepła z dofinansowaniem

Pompa ciepła to urządzenie wykorzystujące odnawialne źródła energii. W ramach programu Czyste Powietrze można uzyskać dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego przeznaczonych na zakup pompy ciepła. Wysokość dofinansowania jest zależna od dochodu i obejmuje dwie grupy beneficjentów:

  • osoby uprawnione do podstawowego poziomu dofinansowania o dochodzie rocznym nie przekraczającym 100 000 zł,

  • osoby uprawnione do podwyższonego poziomu dofinansowania, których przeciętny miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Wnioski o dofinansowanie można składać przez internet bądź w urzędzie właściwym dla adresu zamieszkania beneficjenta. Termin oddawania wniosków: 30 czerwca 2027 roku.