Skropliny to naturalny produkt uboczny działania klimatyzacji. Powstają one przez kondensację wody w procesie ochładzania powietrza. Wielkość skroplin zależy od poziomu wilgoci oraz temperatury powietrza w danym miejscu. Jakie są lokalizacje gromadzenia się skroplin i jaki powinien być proces ich usuwania z urządzenia klimatyzacyjnego?

Gdzie trafia woda z klimatyzacji?

Woda z klimatyzacji skrapla się głównie w parowniku, który jest kluczowym elementem każdego systemu klimatyzacyjnego. Jego zadaniem jest obniżanie wilgotności powietrza. Powietrze pobierane z zewnątrz budynku zwykle zawiera więcej wilgoci niż pożądany poziom 40-60%, uznawany za idealny dla zdrowia człowieka. Aby osiągnąć optymalne warunki wilgotności w pomieszczeniu, powietrze klimatyzowane musi przejść przez proces osuszania w jednostce wewnętrznej klimatyzacji, za który odpowiedzialny jest właśnie parownik.

Proces odwadniania klimatyzowanego powietrza odbywa się poprzez przepływ ciepłego powietrza z zewnątrz przez parownik. Parownik, działając jako wymiennik ciepła, składa się z rurek, przez które przepływa czynnik chłodniczy. Gdy ciepłe powietrze kontaktuje się z parownikiem, jego ciepło jest pochłaniane przez czynnik chłodniczy, a schłodzone powietrze jest następnie rozprowadzane do pomieszczenia, obniżając jego temperaturę. W wyniku tej wymiany ciepła dochodzi do kondensacji pary wodnej na parowniku, co prowadzi do skraplania się nadmiaru wody z powietrza. System odprowadzania skroplin z klimatyzacji polega na przekierowaniu wykroplonej wody do rurki odpływowej lub zbiornika na skondensowaną wodę, który znajduje się wewnątrz lub na zewnątrz jednostki klimatyzacyjnej.

Jak efektywnie zarządzać skroplinami z klimatyzatorów?

Pytanie o skuteczne zarządzanie wodą kondensującą się w wewnętrznej części klimatyzacji jest częste. Początkowo, skropliny gromadzą się w specjalnej tacy, umieszczonej pod parownikiem. Aby uniknąć wycieku z klimatyzacji, kluczowe jest właściwe skonstruowanie systemu odprowadzania wody. Istnieją dwie główne metody odprowadzenia: jedna polega na kierowaniu skroplin do zewnętrznego zbiornika, a druga – na połączeniu z systemem kanalizacyjnym.

Najbardziej efektywnym sposobem jest podłączenie systemu skroplin do kanalizacji. Taka metoda zapewnia stałe odprowadzanie skroplin bez potrzeby ingerencji użytkownika. Ważne jest, aby system odpływu był zaprojektowany prawidłowo, włączając w to zastosowanie syfonu, który zapobiega powrotowi nieprzyjemnych zapachów. Kluczowe jest również wybranie odpowiedniego rodzaju rury odpływowej, która powinna być zainstalowana tak, by zapewnić efektywny przepływ skroplin. Niewłaściwe umocowanie lub ustawienie rury może prowadzić do blokowania odpływu.

Alternatywnym rozwiązaniem jest wykorzystanie zewnętrznego zbiornika na skropliny. Ta metoda wymaga regularnego opróżniania zbiornika, szczególnie w ciepłe letnie dni, kiedy ilość skroplin jest wyższa. Montaż zbiornika na zewnątrz budynku może być problematyczny w przypadku budynków wielopiętrowych, szczególnie tych bez balkonów. Warto zainwestować w większy zbiornik, który wydajniej zbiera skropliny. Dodatkowo, pojemniki zazwyczaj są wyposażone w czujniki poziomu wody, informujące o potrzebie opróżnienia.

W niektórych przypadkach skropliny mogą być odprowadzane bezpośrednio na zewnątrz budynku. Jednak taka metoda może prowadzić do konfliktów, gdyż woda może kapać na ludzi lub obiekty.

Często konieczne jest zastosowanie pompek skroplin, zwłaszcza w instalacjach, gdzie nie ma pewności grawitacyjnego odprowadzenia wody. W instalacjach rozległych, z klimatyzatorami umieszczonymi daleko od jednostki zewnętrznej, montaż pompy jest równie istotny. Odprowadzanie skroplin jest łatwiejsze, gdy rury mają odpowiedni nachylenie, zalecane jest 1-2 stopnie na każdy metr długości.

Klimatyzator przenośny – jak prawidłowo odprowadzić skropliny

Klimatyzatory przenośne również wymagają regularnego odprowadzania skroplin. W tych urządzeniach skropliny zazwyczaj zbierają się w specjalnym zbiorniku umieszczonym wewnątrz klimatyzatora. Istotne jest regularne opróżnianie tego pojemnika, aby uniknąć jego przepełnienia. Niektóre modele klimatyzatorów przenośnych są wyposażone w rurkę odpływową, która umożliwia efektywne odprowadzenie skroplin na zewnątrz urządzenia, eliminując potrzebę częstego opróżniania zbiornika na skropliny.