Rozpatrując wdrożenie mechanicznego systemu wentylacyjnego z odzyskiem energii, częstokroć dostrzegamy potencjał ekonomiczny takiego posunięcia. Aczkolwiek, zgłębienie dokładnych kwot, które potencjalnie zobaczymy na naszych fakturach elektrycznych, pozostaje dla nas zagadką. Zastanówmy się, jaką rzeczywistą korzyść finansową może nam przynieść rekuperacja.

Dlaczego rekuperacja jest kluczem do oszczędności?

Kilka dekad temu w konwencjonalnym budownictwie przeważał system wentylacji opierający się na sile grawitacji, który okazał się efektywny jedynie sporadycznie. Jego skuteczność była ściśle powiązana z kaprysami pogody. Przez wiele lat wentylacja była głównym źródłem utraty ciepła w naszych domach, gdzie aż 35% ciepła mogło ulatniać się przez kominy wentylacyjne. Obliczając to na konkretne liczby, w każdej jednostce mieszkalnej mogliśmy tracić do 40 kWh/(m2xrok). Decydując się na implementację rekuperacji, mamy możliwość redukcji strat ciepła aż o 75-90%, które są związane z procesem wentylacji w naszym domu.

W odpowiedzi na te wyzwania pojawiła się wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Działa ona na zasadzie centrali wentylacyjnej, która konsekwentnie zapewnia dopływ odpowiedniej ilości świeżego powietrza do wnętrza, jednocześnie eliminując z budynku powietrze już wykorzystane. Kluczowe oszczędności wynikają z procesu odzyskiwania ciepła. Centralna jednostka wentylacyjna, czy bardziej precyzyjnie jej serce - wymiennik ciepła, pobiera energię termiczną z wyprowadzanego powietrza i przekazuje ją powietrzu zasysanemu z otoczenia. W efekcie do wnętrza budynku trafia już częściowo podgrzane powietrze, co minimalizuje zużycie energii na jego ogrzewanie.

Jak oszacować korzyści finansowe płynące z rekuperacji?

Eksperci wyróżniają dwie konkretne metody szacowania oszczędności:

Prosty okres zwrotu  – Kalkulacja polega na podzieleniu sumy zainwestowanej w system wentylacji mechanicznej przez roczne korzyści finansowe. W ten sposób możemy ustalić, po jakim czasie poczynione wydatki na rekuperację zostaną zrekompensowane.

Prosta stopa zwrotu   – Wyrażony jest jako stosunek rocznych oszczędności do początkowego kosztu inwestycji, pomnożony przez 100%.

Rekuperacja jako element domowy pochłaniający energię?

Przepływ powietrza w mechanizmie wentylacyjnym z regeneracją cieplną jest niezmienny - centrala funkcjonuje nieprzerwanie, co implikuje stałe korzystanie z energii elektrycznej. Jak więc kształtuje się ekonomiczny aspekt pracy rekuperatora? Wszystko sprowadza się do standardu technicznego wybranego przez nas urządzenia. Wydajniejsza centrala wentylacyjna z punktu widzenia energooszczędności, tym korzystniejsze będą długoterminowe koszty jej eksploatacji. To sugeruje, że opłaca się zainwestować w aparat o wysokim standardzie energetycznym, idealnie w standardzie A.

Dom energooszczędny czy faktycznie nie będzie rachunków?

W efektywnych energetycznie domach, rekuperacja ma za zadanie ograniczać straty ciepła, maksymalizując odzysk energii z wyprowadzanego powietrza. Rezydencje pasywne charakteryzują się nawet 8-krotnie mniejszym zapotrzebowaniem na energię w porównaniu z nowoczesnymi konstrukcjami standardowymi. Kluczem do tak znaczących oszczędności jest optymalna izolacja budynku. To prowadzi do jednoznacznego wniosku - rekuperacja to nieodłączny element niskoenergetycznego budownictwa. Co więcej, począwszy od stycznia 2021 roku, obowiązują nowe normy w sektorze budowlanym. Warunki Techniczne 2021 określają charakterystyki materiałów używanych w budownictwie oraz wskaźniki, które muszą być spełnione przez konstrukcję. To krok Polski w kierunku realizacji wspólnych założeń ekologicznych Unii Europejskiej.

Rekuperacja ma za cel nie tylko zapewnienie ciągłego przepływu świeżego powietrza wewnątrz, ale także dystrybucję już podgrzanego powietrza w każdym zakamarku domu, w ilościach gwarantujących komfort mieszkańcom. Obliczenia wskazują, że w średnim przypadku rekuperacja może zredukować miesięczne koszty nawet o 30%.

Jednakże każdą sytuację zaleca się rozpatrywać indywidualnie, bazując na specjalistycznym audycie energetycznym.